<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1195114&amp;fmt=gif">
logos2
Webinar

Kennisdelingssessies: AI and Machine learning

Jeroen Appel, 4 jaar werkzaam als Mendix business consultant, verwelkomt je graag bij twee gratis webinars waarin je de basisbeginselen van Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning leert. Dit natuurlijk i.c.m. het Mendix platform! Schrijf je snel in voor beide sessies van Mansystems/FlowFabric op 6 en 13 oktober om hieraan deel te nemen!

Over ons

FlowFabric en Mansystems zijn sinds maart dit jaar gefuseerd en daarmee de grootste Mendix implementatie en supportpartner ter wereld. Door oplossingen te standaardiseren tot template solutions en te combineren met onbegrensde mogelijkheden van het Mendix low-code platform, levert werken met FlowFabric een versnelde implementatie, lagere kosten en een verhoogde kwaliteit op. Wij helpen bij het doorgronden van complexe processen en vertalen deze naar gebruiksvriendelijke business applicaties.

Met het Mendix platform stellen we onze klanten in staat een brug te slaan tussen business en IT, waarbij het business proces leidend is. De kracht komt vooral naar voren in het domein waar processen niet standaard te definiëren zijn en meerdere gebruikers, systemen en gebruikersgroepen kent.